Organizujemy konsolacje w sali przy zakładzie pogrzebowym H. Skrzydlewska na ul. Srebrzyńskiej 44 oraz przy ul. Kurczaki 90
http://www.skrzydlewska.pl/konsolacje.php